Български English Français
Начало » Институцията » Тримесечни отчети за касовото изпълнение на бюджета, средствата от Европейския съюз и чуждите средства » Тримесечни отчети за касовото изпълнение на бюджета, средствата от Европейския съюз и чуждите средства за 2019 г.

Тримесечни отчети за касовото изпълнение на бюджета, средствата от Европейския съюз и чуждите средства за 2019 г.

 Четвърто тримесечие 2019 г. - към 31.12.2019 г.


Трето тримесечие 2019 г. - към 30.09.2019 г.


Второ тримесечие 2019 г. - към 30.06.2019 г.


Първо тримесечие 2019 г. - към 31.03.2019 г.

 

 


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2