Български English Français
Начало » Институцията » Тримесечни отчети за касовото изпълнение на бюджета, средствата от Европейския съюз и чуждите средства » Тримесечни отчети за касовото изпълнение на бюджета, средствата от Европейския съюз и чуждите средства за 2020 г.

Тримесечни отчети за касовото изпълнение на бюджета, средствата от Европейския съюз и чуждите средства за 2020 г.

Четвърто тримесечие 2020 г. - към 31.12.2020 г.


Трето тримесечие 2020 г. - към 30.09.2020 г.


Второ тримесечие 2020 г. - към 30.06.2020 г.

 

Първо тримесечие 2020 г. - към 31.03.2020 г.


 


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2