Български English Français
Начало » Практика » Становища на КЗЛД за 2019 г. » Становище на КЗЛД относно определяне на сроковете за съхранение на личните данни на кандидатите и участниците в процедури по набиране и подбор на държавни служители

Становище на КЗЛД относно определяне на сроковете за съхранение на личните данни на кандидатите и участниците в процедури по набиране и подбор на държавни служители

 

Към становището


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings