Български English Français
Начало » Профил на купувача » Обществени поръчки - 2020 г. » Доставка на компютърни конфигурации, преносими компютри, сървъри и скенери за обезпечаване на информационната инфраструктура на КЗЛД

Доставка на компютърни конфигурации, преносими компютри, сървъри и скенери за обезпечаване на информационната инфраструктура на КЗЛД

 

Дата на откриване на процедурата: 22.05.2020 г.
 

Срок за получаване на оферти: до 17.30 ч. на 11.06.2020 г.


Файлове за сваляне

Изтегли файла Решение за откриване на процедурата (PDF)- публикувано на 22.05.2020 г.
Изтегли файла Обявление (PDF) - публикувано на 22.05.2020 г.
Изтегли файла Документация (DOC) - публикуванa на 22.05.2020 г.
Изтегли файла Документация (PDF) - публикуванa на 22.05.2020 г.
Изтегли файла Разяснения от 05.06.2020 г. - публикувано на 05.06.2020 г.
Изтегли файла Протокол от работата на комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите - публикуван на 18.06.2020 г.
Изтегли файла Решение на Председателя на КЗЛД за избор на изпълнител - публикуванo на 18.06.2020 г.
Изтегли файла Договор за доставка на 30 броя компютърни конфигурации (ОП1) - публикуван на 06.08.2020 г.
Изтегли файла Договор за доставка на 5 броя преносими компютри (ОП2) - публикуван на 06.08.2020 г.
Изтегли файла Обявление за възложена поръчка - публикувано на 06.08.2020 г.
Изтегли файла Обявление за приключил договор - публикувано на 28.09.2020 г.
Изтегли файла Обявление за приключил договор - публикувано на 28.09.2020 г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings