Български English Français
Начало » Профил на купувача » Обществени поръчки - 2020 г. » Доставка и инсталация на два броя защитни стени за обезпечаване на информационната инфраструктура на КЗЛД

Доставка и инсталация на два броя защитни стени за обезпечаване на информационната инфраструктура на КЗЛД

 

Дата на откриване на процедурата: 14.04.2020 г.
 

Срок за получаване на оферти: до 17.30 ч. на 24.04.2020 г.

 


Файлове за сваляне

Изтегли файла Решение за откриване на процедурата (PDF)- публикувано на 14.04.2020 г.
Изтегли файла Обявление (PDF) - публикувано на 14.04.2020 г.
Изтегли файла Документация (DOC) - публикуванa на 14.04.2020 г.
Изтегли файла Документация (PDF) - публикуванa на 14.04.2020 г.
Изтегли файла Протокол от работата на комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите - публикуван на 29.04.2020 г.
Изтегли файла Доклад за резултатите от работата на комисията на основание чл. 60, ал. 1 от ППЗОП - публикуван на 29.04.2020 г.
Изтегли файла Решение на Председателя на КЗЛД за избор на изпълнител - публикуванo на 29.04.2020 г.
Изтегли файла Договор с ТИМЕКС-БГ ООД – публикуван на 15.05.2020 г.
Изтегли файла Обявление за възложена поръчка - публикувано на 11.06.2020 г.
Изтегли файла Обявление за изпълнен договор - публикувано на 02.12.2020 г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings