Български English Français
Начало » Профил на купувача » Обществени поръчки - 2019 г. » Обществена поръчка № 01039-2019-002 Доставка на горива и аксесоари за автомобилите, собственост на Комисията за защита на личните данни, чрез зареждане с карти за безналично плащане

Обществена поръчка № 01039-2019-002
Доставка на горива и аксесоари за автомобилите, собственост на Комисията за защита на личните данни, чрез зареждане с карти за безналично плащане


Файлове за сваляне

Решение за откриване на процедурата
Удостоверение за време на решението за откриване на процедурата


Обявление
Удостоверение за време на обявлението


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings