Български English Français
Начало » Профил на купувача » Обществени поръчки - 2019 г. » Обществена поръчка № 01039-2019-0001 Доставка на хардуер за нуждите на Комисия за защита на личните данни

Обществена поръчка № 01039-2019-0001
Доставка на хардуер за нуждите на Комисия за защита на личните данни

  

Дата на откриване на процедурата: 21.02.2019 г.

 

Срок за получаване на оферти: до 17.00 ч. на 28.03.2019 г.

 


Файлове за сваляне

Решение за откриване на процедурата – публикувано на 25.02.2019 г.
Удостоверение за време на решението за откриване на процедурата


Обявление – публикувано на 25.02.2019 г.
Удостоверение за време на обявлението


Документация (DOC) – публикувана на 25.02.2019 г.
Удостоверение за време на документацията (doc файл)


Документация (PDF) – публикувана на 25.02.2019 г.
Удостоверение за време на документацията (pdf файл)


Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)– PDF, публикуван на 26.02.2019 г.
Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) – XML, публикуван на 26.02.2019 г.


Протокол от работата на комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите - публикуван на 05.04.2019 г.
Удостоверение за време на Протокол от работата на комисията


Доклад за резултатите от работата на комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите - публикуван на 05.04.2019 г.
Удостоверение за време на Доклад за резултатите от работата на комисията


Решение на Председателя на КЗЛД за избор на изпълнител - публикуванo на 05.04.2019 г.
Удостоверение за време на Решение на Председателя на КЗЛД за избор на изпълнител


Oбявление за възложена поръчка - публикувано на 30.04.2019 г.
Удостоверение за време на Oбявление за възложена поръчка


Договор с „КОНТРАКС” АД - публикуван на 30.04.2019 г.
Удостоверение за време на Договор с „КОНТРАКС” АД
Обявление за приключил договор


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings