Начало » Профил на купувача » Събиране на оферти с обява по чл. 20, ал. 3 от ЗОП - 2018г. » Доставка на горива и аксесоари за автомобилите, собственост на Комисията за защита на личните данни, чрез зареждане с карти за безналично плащане

Доставка на горива и аксесоари за автомобилите, собственост на Комисията за защита на личните данни, чрез зареждане с карти за безналично плащане


Файлове за сваляне

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Публикувана на 07.11.2018г.

Указания за участие (DOC)
Публикувани на 07.11.2018г.

Указания за участие (PDF)
Публикувани на 07.11.2018г.

Информация от АОП за публикувана обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Публикувана на 07.11.2018г.

Информация за удължаване на срока за получаване на оферти
Публикувано на 14.11.2018 г.

Протокол от дейността на комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите
Публикуван на 23.11.2018 г.

Договор с "ЛУКОЙЛ-БЪЛГАРИЯ" ЕООД
Публикуван на 20.12.2018 г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings