Български English Français
Начало » Профил на купувача » Събиране на оферти с обява по чл. 20, ал. 3 от ЗОП - 2018г. » Извършване на денонощна физическа охрана на сградата, в която се помещават администрациите на Комисията за защита на личните данни и Институт по отбрана „Проф. Цветан Лазаров”, и паркинга пред нея

Извършване на денонощна физическа охрана на сградата, в която се помещават администрациите на Комисията за защита на личните данни и Институт по отбрана „Проф. Цветан Лазаров”, и паркинга пред нея


Файлове за сваляне

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Публикувано на 20.06.2018г.

Указания за участие (DOC)
Публикувано на 20.06.2018г.

Указания за участие (PDF)
Публикувано на 20.06.2018г.

Образци (DOC)
Публикувано на 20.06.2018г.

Образци (PDF)
Публикувано на 20.06.2018г.

Информация до АОП за публикувана обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Публикувано на 20.06.2018г.

Протокол от дейността на комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите
Публикуван на 10.07.2018 г.

Договор с "Елитком 95" ЕАД
Публикувано на 25.07.2018г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings