Начало » Профил на купувача » Събиране на оферти с обява по чл. 20, ал. 3 от ЗОП - 2018г. » Изграждане и внедряване на специализирана автоматизирана информационна система за поддържане на регистрите в КЗЛД

Изграждане и внедряване на специализирана автоматизирана информационна система за поддържане на регистрите в КЗЛД


Файлове за сваляне

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Публикувано на 02.03.2018г.

Указания за участие (DOC)
Публикувано на 02.03.2018г.

Указания за участие (PDF)
Публикувано на 02.03.2018г.

Техническо задание
Публикувано на 02.03.2018г.

Информация от АОП за публикувана обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Публикувано на 02.03.2018г.

Информация за удължаване на първоначалния срок
Публикувана на 12.03.2018 г.

Протокол от дейността на комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите
Публикуван на 19.03.2018 г.

Договор с "КОНТРАКС" АД
Публикувано на 19.04.2018 г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings