Начало » Профил на купувача » Събиране на оферти с обява по чл. 20, ал. 3 от ЗОП - 2017г. » Осигуряване на самолетни и автобусни билети за превоз на пътници и багаж при служебните пътувания в чужбина на Председателя, членовете на Комисията и служителите на администрацията, както и предоставяне на допълнителни услуги, свързани с пътуванията

Осигуряване на самолетни и автобусни билети за превоз на пътници и багаж при служебните пътувания в чужбина на Председателя, членовете на Комисията и служителите на администрацията, както и предоставяне на допълнителни услуги, свързани с пътуванията


Файлове за сваляне

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Публикувано на 01.06.2017 г.

Указания за участие (DOC)
Публикувано на 01.06.2017 г.

Указания за участие (PDF)
Публикувано на 01.06.2017 г.

Информация за удължаване срока за получаване на оферти по обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП.
Публикувано на 09.06.2017 г.

Протокол от дейността на комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите
Публикуван на 14.06.2017 г.

Договор с „АТЛАС ТРАВЕЛС” ЕООД


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings