Български English Français
Начало » Практика » Задължителни предписания за 2013 г. » Задължително предписание от 23.10.2013 г. на Многопрофилна болница за активно лечение „Токуда Болница София” АД, в резултат на извършена текуща проверка

Задължително предписание от 23.10.2013 г. на Многопрофилна болница за активно лечение „Токуда Болница София” АД, в резултат на извършена текуща проверка

На основание чл. 10, ал. 1, т.   от Закона за защита на личните данни, във връзка с извършена текуща проверка на Многопрофилна болница за активно лечение „Токуда Болница София” АД, приключила с Констативен акт № КА 793/17.10.2013 г. и Решение на Комисията за защита на личните данни, прието на редовно заседание, проведено на 23.10.2013 г., Комисията за защита на личните данни издава задължително предписание на Многопрофилна болница за активно лечение „Токуда Болница София” АД, в качеството ѝ на администратор на лични данни, както следва:
1. Да се преустанови изискването на копие на документ за самоличност на служителите на Многопрофилна болница за активно лечение „Токуда Болница София” АД.
2. Да се унищожат съхраняваните до този момент копия на документ за самоличност, съхранявани към съответните досиета на служителите на Многопрофилна болница за активно лечение „Токуда Болница София” АД.
 
Задължителното предписание по отношение на т. 2 следва да бъде изпълнено в едномесечен срок, считано от датата на съобщаването му.
За изпълнение на задължителното предписание е необходимо писмено да се уведоми Комисията за защита на личните данни и да се предоставят относими доказателства.
 
В случай, че задължителното предписание не бъде изпълнено в указания по-горе срок, ще бъдат предприети действия за налагане на административно наказание по реда на Глава VIII от Закона за защита на личните данни.
 
 
                                                                     ЧЛЕНОВЕ:
                                                                              Красимир Димитров /п/
                                                                              Валентин Енев /п/
                                                                              Мария Матева /п/
                                                                              Веселин Целков /п/

Файлове за сваляне

Изтегли файла Задължително предписание от 23.10.2013 г. на Многопрофилна болница за активно лечение „Токуда Болница София” АД, в резултат на извършена текуща проверка


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2