Български English Français
Начало » Правна рамка » Директива (ЕС) 2016/681 за използването на резервационните данни на пътниците

Директива (ЕС) 2016/681 за използването на резервационните данни на пътниците

Директива (ЕС) 2016/681 е обнародвана в Официален вестник на Европейския съюз от 04.05.2016 г.
Държавите-членки трябва да транспонират Директивата в националните си законодателства до 25 май 2018 г.
 

Файлове за сваляне

Изтегли файла Директива (ЕС) 2016/681


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2