Български English Français
Начало » Правна рамка » Директива за защита на личните данни в полицейската и наказателната дейност (Директива (ЕС) 2016/680)

Директива за защита на личните данни в полицейската и наказателната дейност (Директива (ЕС) 2016/680)

Директива (ЕС) 2016/680 е обнародвана в Официален вестник на Европейския съюз от 04.05.2016 г.
Държавите-членки трябва да транспонират Директивата в националните си законодателства до 6 май 2018 г.
 

Файлове за сваляне

Изтегли файла Директива (ЕС) 2016/680


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2