Начало » Правна рамка » Общ регламент за защита на личните данни

Общ регламент за защита на личните данни

Регламент (ЕС) 2016/679 е обнародван в Официален вестник на Европейския съюз от 04.05.2016 г.
Регламентът ще се прилага пряко във всички държави-членки от 25 май 2018 г.

Файлове за сваляне

Регламент (ЕС) 2016/679


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2