Български English Français
Начало » Шенгенско пространство » Достъп до данни в ШИС II

Достъп до данни в ШИС II

Директен достъп до данните в  ШИС II имат следните потребители:
1. Главна дирекция "Национална полиция" на МВР;
2. Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" на МВР;
3. Главна дирекция "Гранична полиция" на МВР;
4. дирекция "Миграция" на МВР;
5. дирекция "Български документи за самоличност" на МВР;
6. дирекция "Международно оперативно сътрудничество" на МВР;
7. областните дирекции на МВР;
8. Визов център в дирекция "Консулски отношения" на Министерството на външните работи;
9. Агенция "Митници";
10.структурни звена на Държавна агенция "Национална сигурност", изпълняващи функции по съгласуване на заявления за издаване на визи;
11. Министерството на отбраната - служба "Военна полиция".
За изпълнение на законовите си функции и задачи, индиректен достъп, който се осъществява чрез писмено запитване до Бюрото "СИРЕНЕ“, до данни в ШИС II имат следните потребители:
1. Комисията за защита на личните данни;
2. Oрганите на съдебната власт – съд, прокуратура, следствени органи;
3. Министерството на правосъдието.
 

Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings