Български English Français
Начало » Шенгенско пространство » Какви данни съдържа Шенгенската информационна система от второ поколение (ШИС II)?

Какви данни съдържа Шенгенската информационна система от второ поколение (ШИС II)?

Шенгенската информационна система от второ поколение (ШИС II) е най-голямата в Европа обща база данни в областта на защитата на обществената сигурност, подпомагането на полицейското и съдебното сътрудничество и управлението на контрола на външните граници. Участващите в системата органи подават сведения, наричани сигнали, за издирвани лица и лица в неизвестност, загубени и откраднати вещи и за забрана за влизане на територията. ШИС II е компютърна мрежова система, съдържаща информация относно издирвани лица, изчезнали лица, откраднати вещи и превозни средства. ШИС II могат да ползват полицията, гранична полиция, митниците и частично органите, които се занимават с издаването на визи и разрешения за престой. Тя позволява на потребителите си да проверят лица и обекти, намиращи се, както на външните граници, така и на територията на страните по Шенген. Държавите са собственици на данните, които се въвеждат в ШИС II, и носят отговорност за тяхната точност.
Основни категории данни, съдържащи се в ШИС II:
1. сигнали за граждани на трети страни, на които следва да им бъде отказано влизане в Шенгенското пространство;
2. сигнали за лица, издирвани с цел арест (за предаване или екстрадиция);
3. сигнали за изчезнали лица;
4. сигнали за изчезнали лица, които трябва да бъдат поставени под закрила и/иличието местонахождение трябва да се установи;
5. сигнали за лица, издирвани за участие в съдебно производство;
6. сигнали за лица и обекти, подлежащи на дискретно наблюдение или специфичен контрол;
7. сигнали за вещи, подлежащи на изземване или на използване като доказателство по наказателни производства.
 

Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings