Български English Français
Начало » Шенгенско пространство » Национална Визова информационна система

Национална Визова информационна система

Националната визова информационна система (НВИС) е автоматизирана информационна система за съхранение и обработка на данните от заявленията за визи, включително решенията по тях, постъпили в консулските служби на българските задгранични представителства, както и за издаване на визи на ГКПП на българската граница. Националната визова информационна система осигурява съхранение и обработка и на данни от заявления за издаване на български документи за самоличност, постъпили в консулските служби на българските задгранични представителства, както и на данни за други консулски услуги.
Администратор на системата е Министерството на външните работи - Националния визов център към дирекция "Консулски отношения".
В системата се съхраняват биометрични данни (снимки и пръстови отпечатъци) на кандидатите за виза, както и информация относно издадени, отказани, анулирани, отменени или продължени визи. Данните в НВИС се съхраняват за срок от 5 години.
България ще получи достъп и ще може да използва и въвежда  данни във Визовата информационна система на ЕС след приемане на решение на Съвета на ЕС относно пълното прилагане на достиженията от правото от Шенген в Република България.

Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings