Български English Français
Начало » Полезна информация » Наръчник, предназначен за лицата на пазара на труда в ЕС

Наръчник, предназначен за лицата на пазара на труда в ЕС

Целта на наръчника е да представи информация и препоръки на лицата на пазара на труда в ЕС, относно защитата на тяхната неприкосновеност и лични данни. Той предоставя полезна информация и съвети, приложими към целия цикъл на трудовия процес – от периода на търсене на работа, кандидатстване и участие в конкурси, периода на изпълнение на служебните правоотношения, както и периода след прекратяване на трудовите правоотношения.

Файлове за сваляне

Изтегли файла Наръчник, предназначен за лицата на пазара на труда в ЕС


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2