Български English Français
Начало » Международно сътрудничество » Работна група по полиция и правосъдие

Работна група по полиция и правосъдие

Работната група по полиция и правосъдие е специална група с мандат от Европейската конференция на органите за защита на данните. Тя се занимава с наблюдението на развитията в областите „Полиция” и „Правосъдие” и осъществяването на контрол с оглед преодоляване на нарастващите предизвикателства пред обработването на лични данни.
Работната група извършва следните основни дейности:
· дава препоръки на законодателните органи по въпроси, свързани със защитата на данните в областите „Полиция” и „Правосъдие”;
· изяснява рисковете, които законодателните инициативи могат да донесат за гражданските свободи;
· предлага алтернативи (вкл. предприемането на определени действия), които да се съобразяват в максимална степен с правата на лицата при обработката на личните им данни.
 

Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings