Български English Français
Начало » Международно сътрудничество » Съвместен надзорен орган за Митническата информационна система

Съвместен надзорен орган за Митническата информационна система

Съвместният надзорен орган за Митническата информационна система е създаден на основание член 18 от Конвенцията за използване на информационните технологии за митнически цели като орган, компетентен по въпросите, свързани с надзор на митническата информационна система.
Състои се от двама представители от всяка страна-членка, които се предлагат от независимите национални надзорни органи по защита на данните.
Съвместният надзорен орган за Митническата информационна система има следните задачи:
· надзор по използването на Митническата информационна система;
· изследването на трудностите при прилагане и тълкуване, които могат да възникнат при използването на Митническата информационна система;
· изследване на проблемите, които могат да възникнат по отношение на упражняването на независим надзор от националните надзорни органи на страните-членки;
· разглеждане на проблемите, които могат да възникнат при упражняване на правото на достъп на лицата до системата;
· изготвянето на предложения с оглед намирането на общи решения на проблемите;
· изготвяне на становища относно адекватността на мерките за защита на данните.
Представител на България в Съвместния надзорен орган за Митническата информационна система е членът на Комисията за защита на личните данни проф. Веселин Целков.

 


Файлове за сваляне

Изтегли файла Конвенция за използване на информационните технологии за митнически цели
Изтегли файла Ръководство за задълженията съгласно чл. 13 от Решение на Съвета 2009/917/ПВР и чл. 8 (2) от Рамковото решение 2008/977/ПВР на Съвета относно защитата на личните данни
Изтегли файла Ръководство за упражняване правото на достъп до Митническата информационна система


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings