Начало » Международно сътрудничество » Съвместен надзорен орган за Митническата информационна система

Съвместен надзорен орган за Митническата информационна система

Съвместният надзорен орган за Митническата информационна система е създаден на основание член 18 от Конвенцията за използване на информационните технологии за митнически цели като орган, компетентен по въпросите, свързани с надзор на митническата информационна система.
Състои се от двама представители от всяка страна-членка, които се предлагат от независимите национални надзорни органи по защита на данните.
Съвместният надзорен орган за Митническата информационна система има следните задачи:
· надзор по използването на Митническата информационна система;
· изследването на трудностите при прилагане и тълкуване, които могат да възникнат при използването на Митническата информационна система;
· изследване на проблемите, които могат да възникнат по отношение на упражняването на независим надзор от националните надзорни органи на страните-членки;
· разглеждане на проблемите, които могат да възникнат при упражняване на правото на достъп на лицата до системата;
· изготвянето на предложения с оглед намирането на общи решения на проблемите;
· изготвяне на становища относно адекватността на мерките за защита на данните.
Представители на България в Съвместния надзорен орган за Митническата информационна система са членовете на Комисията за защита на личните данни Цветелин Софрониев - заместник-председател на Съвместния надзорен орган и Веселин Целков.

Файлове за сваляне

Конвенция за използване на информационните технологии за митнически цели
Ръководство за задълженията съгласно чл. 13 от Решение на Съвета 2009/917/ПВР и чл. 8 (2) от Рамковото решение 2008/977/ПВР на Съвета относно защитата на личните данни
Ръководство за упражняване правото на достъп до Митническата информационна система


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings