Български English Français
Начало » Институцията » Организационна структура

Организационна структура

Съгласно Правилника за дейността на КЗЛД и нейната администрация общата численост на персонала е 117 щатни бройки (включително 5 изборни длъжности - председател и членове). Администрацията е организирана в 5 дирекции.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2