Начало » Администратори на лични данни » Образци на документи на хартиен носител, необходими за извършване на регистрация, актуализация или заличаване на АЛД

Образци на документи на хартиен носител, необходими за извършване на регистрация, актуализация или заличаване на АЛД


Файлове за сваляне

Заявление за регистрация на физическо лице (DOC)
Заявление за регистрация на физическо лице (PDF)
Заявление за регистрация чрез представител (юридическо или физическо лице) (DOC)
Заявление за регистрация чрез представител (юридическо или физическо лице) (PDF)
Заявление за регистрация на юридическо лице (DOC)
Заявление за регистрация на юридическо лице (PDF)
Заявление за регистрация на държавен орган или орган на местното самоуправление (DOC)
Заявление за регистрация на държавен орган или орган на местното самоуправление (PDF)
Описание на регистъра (DOC)
Описание на регистъра (PDF)
Уведомление за промяна на данни в регистър “Администратори на лични данни и водените от тях регистри” (DOC)
Уведомление за промяна на данни в регистър “Администратори на лични данни и водените от тях регистри” (PDF)
Заявление за заличаване на администратор от регистър “Администратори на лични данни и водените от тях регистри” (DOC)
Заявление за заличаване на администратор от регистър “Администратори на лични данни и водените от тях регистри” (PDF)


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2