Български English Français
Начало » Правна рамка » Директива 2002/58/ЕО относно обработката на лични данни и защита на правото на неприкосновеност на личния живот в сектора на електронните комуникации

Директива 2002/58/ЕО относно обработката на лични данни и защита на правото на неприкосновеност на личния живот в сектора на електронните комуникации

 



Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2