Начало » Администратори на лични данни » Потвърждаване на въведените данни

Потвърждаване на въведените данни

Потвърдителен лист и потвърждаване на данните
Процедурата по регистрация може да продължи при следните условия:
· Има въведено заявление с данните за АЛД;
· Броят на посочените регистри в ЧАСТ І е равен на броя на въведените регистри;
· Данните са потвърдени от АЛД ;
· В Комисията за защита на личните данни е постъпил Потвърдителен лист, удостоверяващ идентификацията на кандидата за администратор на лични данни.

След попълване на заявлението част I и част II (регистрите) в основния прозорец и в секцията Персонален профил се визуализират бутоните „Потвърдителен лист” и „Потвърди данните”.

 

  
При избор на опцията „Потвърдителен лист” се визуализират данните, които ще бъдат въведени в системата и ще идентифицират АЛД.
 
 
След проверка на въведените данни може да бъде избрана една от следните възможности:
· Потвърди – потвърждаване на въведените данни, идентифициращи администратора на лични данни;
· Запис – съхраняване на въведените данни без да се извършва потвърждаването им;
· Отказ – констатирани са несъответствия и заявлението ще бъде променено чрез извършване на корекция.
Допусната грешка може да бъде коригирана с опцията „редакция на заявление”. Тази опция връща потребителя в заявлението и той може да коригира сгрешените данни. Не може да се коригират данни, въведени автоматично в системата – за тях следва да бъде променена регистрацията в регистрите БУЛСТАТ и ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР.
 
 
Ако данните от потвърдителния лист са коректни то може да се пристъпи към процедурата по потвърждаване. За целта потребителят има два възможни варианта за действие.
Вариант 1 - „Вие имате електронен подпис” – с бутона „подпиши с УЕП” се подписва електронно потвърдителния лист и автоматично се изпраща в КЗЛД. Системата проверява съответствието на данните в електронния подпис, както и правото на притежателя на този подпис да представлява АЛД, след което се разрешава или не по-нататъшна регистрация.
Вариант 2  - “Вие не разполагате с електронен подпис” – в този случай с бутон „Печат” се разпечатва потвърдителния лист и потребителят поставя датата и подпис. Потвърдителният лист трябва да бъде нотариално заверен и изпратен по пощата в КЗЛД.
 
 
 

Потвърждаване на данните
Потвърждаването на данните е процес, при които се потвърждават въведените данни в част II на заявлението - регистри.
След натискане на бутона "Потвърди данните" се отваря предупредителен прозорец, който напомня, че след това действие няма да са възможни корекции на данните до решението на КЗЛД.
 
 
 
 Избор на бутон ОК ще доведе до изпълняване на действието и извеждане на екран, като в жълтия банер се указва успешния край на потвърждаването.
 
 
След потвърждаване данните се заключват. Заключването на данните е изискване за продължаване на процедурата за регистрация.
 
 Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2