Начало » Администратори на лични данни » Проверка на коректността на данните, при необходимост - проверка по смисъла на чл. 17 б от ЗЗЛД

Проверка на коректността на данните, при необходимост - проверка по смисъла на чл. 17 б от ЗЗЛД

В съответствие с приетата процедура за регистрацията на администратори на лични данни служител на Комисията за защита на личните данни извършва проверка на подадените документи.
Проверката включва:
· идентификация на кандидата за администратор на лични данни;
· проверка за обработване на данни по смисъла на чл.5 от ЗЗЛД;
Идентификация на кандидата за администратор на лични данни се извършва, след като в КЗЛД се получи потвърдителен лист. Възможните варианти са описани в модул „Потвърждаване на данните” и включват електронно подписан или нотариално заверен, генериран от системата документ.
Проверката на характера на данните включва разпознаване на заявка за обработване на чувствителни (по смисъла на чл.5 от ЗЗЛД) данни.
При успешен изход от модула кандидата е включен в един от двата списъка:
·за гласуване от комисията – когато не обработва данни по смисъла на чл.5 от ЗЗЛД;
·за проверка - когато обработва данни по смисъла на чл.5 от ЗЗЛД;
 

Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2