Начало » Администратори на лични данни » Вписване в Регистъра на АЛД и на водените от тях регистри с лични данни след решение на КЗЛД и получаване на уникален идентификационен код

Вписване в Регистъра на АЛД и на водените от тях регистри с лични данни след решение на КЗЛД и получаване на уникален идентификационен код

      
Администраторите на лични данни, които са подали коректно попълнени документи или са изпълнили задължителните предписания се вписват от КЗЛД в "Регистъра на АЛД и на водените от тях регистри с лични данни" с уникален идентификационен номер.
 

Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2