Начало » Администратори на лични данни » Описание на системата за електронна Регистрация на Администраторите на Лични Данни (еРАЛД)

Описание на системата за електронна Регистрация на Администраторите на Лични Данни (еРАЛД)

 
eРАЛД е WEB базирано приложение, проектирано да осигури лесен и удобен начин за достъп на администраторите на лични данни до процедурата по регистрация.
Използването на еРАЛД позволява на администраторите да подадат документи по електронен път, да получат свое потребителско име и парола за системата и да завършат процеса на своята регистрация.
Попълването на образеца на заявление за регистрация на администратори на лични данни по съответните форми се извършва директно в електронен вид.           
Потвърждението за попълнените данни се получава в КЗЛД с и без използване на електронен подпис.         
След попълване на данните, на АЛД се създава потребителски профил, ако до момента няма такъв.
За подаденото заявление се генерира потребителско име и парола, които се изпращат на посочения електронен адрес.
Видовете потребители на системата еРАЛД са следните:
- нов потребител - може да въвежда или актуализира Заявление за регистрация и регистри с лични данни;               
- регистриран потребител - получава роля "Администратор на лични данни" и може да прави корекции и справки в собствения потребителски профил. Също така има възможност за комуникация с КЗЛД като изпраща съобщения и въпроси до комисията и да получава отговорите директно в системата, без да е необходимо използването на допълнителни средства за електронна поща.
- анонимен потребител - може да прави справки от публичната част на "Регистъра на АЛД и на водените от тях регистри с лични данни".
              

Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2