Начало » Администратори на лични данни » Описание на процеса по регистрация на администратори на лични данни

Описание на процеса по регистрация на администратори на лични данни


    Процесът по регистрация на администраторите на лични данни (АЛД), чрез използване на системата за електронна Регистрация на Администраторите на Лични Данни (еРАЛД) се състои от 6 стъпки, описани по-долу:
 
    СТЪПКА 1
 
    СТЪПКА 2
 
    СТЪПКА 3
 
    СТЪПКА 4
 
    СТЪПКА 5
 
    СТЪПКА 6
 
    

Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2