Български English Français
Начало » Институцията » Профил на купувача - архив до 2020 г.

Профил на купувача - архив до 2020 г.

Профил на купувача - 2020 г.

Обществени поръчки - 2020 г.
 

Профил на купувача - 2019 г.

Обществени поръчки - 2019 г.
Събиране на оферти с обява по чл. 20, ал. 3 от ЗОП - 2019г.
 

Профил на купувача - 2018 г.

Обществени поръчки - 2018 г.
Събиране на оферти с обява по чл. 20, ал. 3 от ЗОП - 2018г.
Пазарни консултации - 2018 г.
  

Профил на купувача - 2017 г.

Обществени поръчки - 2017 г.
Събиране на оферти с обява по чл. 20, ал. 3 от ЗОП - 2017г.
 

  Профил на купувача - 2016 г.

Обществени поръчки - 2016 г.

Събиране на оферти с обява по чл. 20, ал. 3 от ЗОП - 2016г.
Пазарни консултации - 2016 г.
  

Профил на купувача - 2015 г.

Обществени поръчки - 2015 г.

Обществена поръчка № 01039-2015-0001. Организиране и провеждане на обучения на служителите от специализираната администрация на Комисията за защита на личните данни

Публични покани - 2015 г.
  

Профил на купувача - 2014 г.

Публични покани - 2014 г.

Обществена поръчка чрез публична покана с предмет „Извънгаранционно абонаментно обслужване на автомобили, собственост на Комисията за защита на личните данни и доставка на авточасти”

 

 


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2