Български English Français
Начало » Институцията » Годишна награда за журналистика

Годишна награда за журналистика

Наградени журналисти

2022 г. - Диян Божидаров 

Председателят на Комисията за защита на личните данни Венцислав Караджов връчи за шеста поредна година „Награда за журналистика” по повод 28 януари – Ден за защита на личните данни. Комисията награди Диян Божидаров, журналист във вестник „Сега” за най-голям журналистически принос през 2021 година за популяризиране дейността на КЗЛД и правата на гражданите за неприкосновеност и защита на личните данни. Институцията благодари на Диян Божидаров и на екипа на вестник „Сега” за отразяването на обществено значими теми, свързани с дейността на Комисията за защита на личните данни. Ежегодната „Награда за журналистика” (грамота и медал на КЗЛД) е учредена на 28 януари 2016  г. и се дава за публикации, предавания и обществено значими прояви на журналист/медия, които са отразявали редовно дейността на институцията през предходната календарна година.
 
2021 г. - Ирина Дунчева
Председателят на Комисията за защита на личните данни Венцислав Караджов връчи за пета поредна година „Награда за журналистика” по повод 28 януари – Ден за защита на личните данни. Комисията награди Ирина Дунчева, за най-голям журналистически принос през 2020 година за популяризиране дейността на КЗЛД и правата на гражданите за неприкосновеност и защита на личните данни. Институцията благодари на Ирина Дунчева за активното, обективно и добронамерено отразяване в блога си на обществено значими теми, свързани както с дейността на Комисията за защита на личните данни, така и относно възможностите за защита на личните данни и информация в европейски и световен мащаб.
 
2020 г. - Българска национална телевизия и вестник „Сега”
Председателят на КЗЛД – Венцислав Караджов, награди Българска национална телевизия и вестник „Сега” за цялостен журналистически принос през 2019 г. Призовете на двете медии получиха журналисти, като от името на БНТ това бе Марина Матева, а от името на в. „Сега” – Мартин Георгиев. Комисията за защита на личните данни благодари на целия екип на наградените медии за техния принос в достигането на информацията от сферата на защитата на личните данни до всеки един гражданин, бизнес и публична институция.
 
2019 г. - Репортерите от Българското Национално Радио, програма „Хоризонт”
Комисията за защита на личните данни награди репортерите от Българското Национално Радио, програма „Хоризонт” за цялостен журналистически принос през 2018 година във връзка с популяризиране на дейността на Комисията, правата на гражданите и тяхната неприкосновеност. Председателят на КЗЛД, Венцислав Караджов, подчерта колко е важно информацията да достигне до всеки един бизнес, публичните институции и гражданите, и благодари на репортерите и на целия екип на Българското Национално Радио за активното и обективно отразяване на промените, свързани с Общия регламент относно защитата на личните данни.
 
2018 г. - Габриела Наплатанова, телевизия „БТВ
 
Председателят на Комисията за защита на личните данни Венцислав Караджов връчи за втора поредна година „Награда за журналист” по повод 28 януари – Европейския ден за защита на личните данни. Комисията награди репортера от телевизия „БТВ” Габриела Наплатанова за най-голям журналистически принос през 2017 година за популяризиране дейността на КЗЛД и правата на гражданите за неприкосновеност и защита на личните данни. Институцията благодари на репортера и целия екип на bTV Media Group за активното, обективно и добронамерено отразяване на обществено значими теми, свързани с дейността на Комисията за защита на личните данни.

 

2017 г. – Мария Кадийска, в. „Монитор
Комисията за защита на личните данни награди журналиста от „Монитор Мария Кадийска за най-голям журналистически принос през 2016 година при популяризиране дейността на КЗЛД и правата на гражданите. Институцията благодари на журналиста за проявената активност чрез медийни публикации и за демонстрирането на обективност и професионализъм при избора на теми и тяхната аналитичност. Председателят на комисията Венцислав Караджов лично връчи грамотата и плакет и обясни, че това е първата „Награда за журналист, която Комисията за защита на личните данни връчва по повод 28 януари – Деня за защита на личните данни.
 
 

Критерии и процедури за „Годишна награда за журналистика”

1. „Годишната награда за журналистика” се дава за публикации, предавания и обществено значими прояви на журналист, който отразява редовно дейността на институцията, през изминалата календарна година.

2. Наградите се присъждат за:

- Жанр – разследваща журналистика. Статии, интервютата и информационни материали, които се занимават с отношенията: гражданин-комисия, обществен-частен интерес, власт-държава, бизнес-корупция, , морал-престъпност, засягащи разнообразни аспекти на защитата на личните данни.

- Активно и добронамерено отразяване на събитията. Активно публикуване на журналистически материали по собствена инициатива или по покана от КЗЛД, които отразяват дейността на комисията, спазвайки Етичния кодекс в българските медии.

- Значимост. Журналистически материал, предизвикал широк обществен интерес и гражданска ангажираност.

- Актуалност. Бърза и точна журналистическа реакция по актуални въпроси в сферата на защита на личните данни. Своевременно отразяване на събития и инициативи както на КЗЛД, така и в европейски и световен мащаб.

- Обективност и достоверност на информацията. Журналистическите материали трябва да са безпристрастни, справедливи и с обективна критика. Трябва да са от достоверен източник, да са истински и да не подлежат на съмнение от обществото.

- Интересен и достъпен материал. Завладяващ и въздействащ журналистически материал, който да бъде представен на читателите на достъпен и разбираем език.

- Медия с национално покритие. Професионална журналистика, която изготвя и публикува информационни материали и журналистически разследвания в централните всекидневници и седмичници, електронните агенции и медии, националните телевизии и засяга разнообразни аспекти в областта на защитата на личните данни.

3. Награда - най-голям принос за популяризиране дейността на КЗЛД и правата на гражданите за неприкосновеност и защита на личните данни.

4. Наградата на КЗЛД представлява:

- медал на КЗЛД;

- грамота за участие в „Годишната награда за журналистика”.

5. Наградата се връчва по повод 28 февруари – Ден за защита на личните данни.

6. Журиране – присъждането и утвърждаването се прави от комисия на КЗЛД в състав:

- Председател - член на КЗЛД;

- Главен секретар на КЗЛД;

- „Връзки с обществеността“ на КЗЛД;

- Директор на дирекция „Правно-нормативна и международна дейност”;

- Директор на дирекция „Правни производства и надзор”.

Забележка: При положение, че на съответното заседание се окаже невъзможно да се определи носител на наградата, то се отлага и се насрочва ново.

 


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2