Български English Français
Начало » Месечни отчети за касовото изпълнение на бюджета, средствата от Европейския съюз и чуждите средства за 2023г.

Месечни отчети за касовото изпълнение на бюджета, средствата от Европейския съюз и чуждите средства за 2023г.

 
януари 2023 г.

Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2