Български English Français
Начало » Полезна информация » Използване на дигитални звънци и шпионки

Използване на дигитални звънци и шпионки

С развитието на технологиите все по-често пред европейските надзорни органи по защита на данните се повдигат въпроси относно използването на дигитални звънци и шпионки и как същите засягат личната неприкосновеност и правата за защита на личните данни. При разглеждането на такива случаи, най-често, се стига до следните заключения:
По принцип, дигиталните звънци и шпионки са вградени във вратата или стената на даден имот, т.е. не са разположени в общите части. Съществуват различни видове дигитални звънци и шпионки – устройства, снабдени с външна камера, които позволяват наблюдение на пространството пред вратата. В зависимост от модела и марката, функциите на тези устройства са разнообразни. Определени модели позволяват образът заснет от шпионката да се прехвърля на мобилно устройство, без запис на картината (само предаване „на живо), както при която и да било друга традиционна шпионка. Други модели позволяват да се получат кадри, само след доближаване на определено разстояние от вратата на собственика, което служи за защита срещу посегателства върху собствеността.
Използването на дигиталните звънци и шпионки, трябва да бъде съобразно с целта им, т.е. да бъдат заменени традиционните шпионки, за да осигурят по-голяма сигурност и удобство за ползвателите им. Дигиталните звънци и шпионки не могат да бъдат ползвани като камера за видеонаблюдение, засягайки по този начин останалите собственици/ползватели на имоти в сградата.
Когато дигиталните звънци и шпионки използват функции като на традиционните такива и се визуализира и разпознава физическото лице застанало пред камерата на звънеца след като е позвънило или е на отстояние достатъчно близко до звънеца и входната врата и не се правят и запазват записи, следва да се приеме, че в тези случаи няма обработване на лични данни, следователно не се засягат и обработват личните данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679.
Извършването на записи и тяхното запазване води до поддържането на регистър с лични данни, а лицето, което ги извършва, по силата на Регламент (ЕС) 2016/679 (ex lege), придобива качеството администратор на лични данни и следва да спазва всички изисквания на законодателството за защита на данните (спазване на принципите, отчетност, наличие на основание, оценка на риска и оценка на въздействието върху защитата на данните, прилагане на подходящи технически и организационни мерки за защита на данните и т.н.) 

 

19.10.2022 г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2