Български English Français
Начало » Правна рамка » Указания на КРС и КЗЛД относно условията, методиката и сроковете за предоставяне на информация между предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни услуги, за наличието на неплатени задължения на крайния ползвател

Указания на КРС и КЗЛД относно условията, методиката и сроковете за предоставяне на информация между предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни услуги, за наличието на неплатени задължения на крайния ползвател

 
 
публикувани в Държавен вестник брой: 109, от дата 21.12.2021 г.Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2