Български English Français
Начало » Полезна информация » Приложение № 2 към Инструкция за практическото осъществяване на надзорната дейност на Комисия за защита на личните данни. Въпросник за извършване на проверки при осъществяване на надзорната дейност на КЗЛД.

Приложение № 2 към Инструкция за практическото осъществяване на надзорната дейност на Комисия за защита на личните данни. Въпросник за извършване на проверки при осъществяване на надзорната дейност на КЗЛД.Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2