Български English Français
Начало » Полезна информация » Приложение № 1 към Инструкция за практическото осъществяване на надзорната дейност на КЗЛД. Методика за определяне нивото на риска при нарушения на сигурността на личните данни.

Приложение № 1 към Инструкция за практическото осъществяване на надзорната дейност на КЗЛД. Методика за определяне нивото на риска при нарушения на сигурността на личните данни.

 

Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2