Български English Français
Начало » Шенгенско пространство » Какво представлява Шенгенското пространство?

Какво представлява Шенгенското пространство?

Шенгенско пространство гарантира свободно движение, без граничен контрол, на повече от 400 милиона граждани на ЕС, заедно с граждани на държави извън ЕС, които живеят в границите на Съюза или го посещават като туристи, във връзка с обмен на студенти или за бизнес цели (всеки, който легално присъства в ЕС). Свободното движение на хора дава възможност на всеки гражданин на ЕС да пътува, работи и живее в държава от ЕС без специални формалности. Шенген подкрепя тази свобода, като дава възможност на гражданите да се придвижват из Шенгенското пространство, без да подлежат на гранични проверки.

Шенгенското споразумение е договор между част от страните в Европа за премахване на граничния контрол на вътрешните граници   и за единна визова система. Подписан е на 14 юни 1985 година на борда на кораба „Принцеса Мария-Астрид” в Шенген, Люксембург между пет от тогавашните десет страни челенки на Европейската общност – Белгия, Кралство Нидерландия, Люксембург, Франция и Федерална  Република Германия.
Към настоящия момент Шенгенското пространство обхваща повечето страни от ЕС, с изключение на България, Хърватия, Кипър, Ирландия и Румъния.
България, Хърватия и Румъния са в процес на присъединяване към Шенгенското пространство и вече прилагат до голяма степен достиженията на правото от Шенген. Освен държавите от ЕС, Исландия, Норвегия, Швейцария и Лихтенщайн са част от Шенгенското пространство.
 
Шенгенско сътрудничество
Всеки има право на свободно движение в рамките на Шенгенското пространство. Целта на Шенгенското сътрудничество е да осигури защита на хората и тяхната собственост чрез намаляване на възможностите за злоупотреба с това право. Това включва засилено и ефективно сътрудничество между полицейските, митническите, съдебните органи и органите за контрол на външните граници на всички държави-членки, налагащо се поради премахването на вътрешните граници.

20.05.2021 г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2