Български English Français
Начало » Полезна информация » Общият регламент относно защитата на данните и вашите права. Защита на данните, основно право на физическите лица в ЕС - брошура на ЕКЗД

Общият регламент относно защитата на данните и вашите права. Защита на данните, основно право на физическите лица в ЕС - брошура на ЕКЗД

 Информационна брошура на Европейския комитет по защита на данните на тема "Общият регламент относно защитата на данните и вашите права. Защита на данните, основно право на физическите лица в ЕС"

Използването на интернет и количеството данни,които споделяте всеки път, когато влизате в Интернет е достигнало рекордно високи нива и ще продължи да нараства. Вие оставяте информация за себе си, независимо дали пазарувате онлайн, влизате в социални медии или изпращате обикновена заявка за търсене в търсачката. Това води след себе си рискове, свързани с продажба на данните Ви на предложилия най-висока цена участник в търг без Ваше знание и създаване на профил до онлайн злоупотреби, и кражба на идентичност.
Общият регламент относно защита на данните (ОРЗД), който започна да се прилага на 25 май 2018 г., превърна защитата на данните в реалност, като гарантира хармонизиран подход в ЕС, Исландия, Лихтенщайн и Норвегия (Европейското икономическо пространство (ЕИП)).
 

Какво се промени за Вас?

По-строгите правила за защита на данните означават, че хората имат по-голям контрол върху личните си данни. Новите правила за защита на данните Ви дават повече контрол върху личните Ви данни и подобряват сигурността Ви, както в Интернет пространството, така и извън него.
Ясно изразяване на съгласие и по-голяма прозрачност: Когато организациите се нуждаят от Вашето съгласие за обработване на личните Ви данни, те ще трябва да Ви помолят за това и ясно да посочат за какви цели ще бъдат обработвани данните.
Право на получаване на ясна и разбираема информация: Имате право да знаете кой обработва Вашите данни, какви данни се обработват и защо.
Право на достъп до Вашите данни: Имате право да поискате безплатно достъп до личните данни, които дадена организация съхранява за Вас, както и да получите копие в достъпен формат.
Право на възражение: Ако дадена организация обработва Вашите данни, може да имате право на възражение. При някои обстоятелства, например при  научни изследвания, общественият интерес може да надделее. Винаги имате право да възразите срещу получаването на директни маркетингови съобщения.
Право на коригиране на вашите данни: Имате право да поискате корекция, ако считате, че данните за Вас, които се съхраняват, може да са неверни, непълни или неточни.
Право на изтриване: Имате право да поискате изтриване на личните ви данни, когато не желаете да бъдат обработвани повече и когато няма законна причина да бъдат съхранявани.
Право на преносимост на данните: Когато се прехвърляте от един доставчик на услуги към друг, имате право да поискате Вашите данни да Ви бъдат върнати в лесно преносим формат или, ако е технологично възможно, да бъдат предадени пряко на вашия нов доставчик.
 Моля, обърнете внимание обаче, че в ОРЗД или в националното законодателство могат да бъдат предвидени изключения от тези права.
 

Ново ниво на сътрудничество между европейските регулаторни органи

Новият независим орган на ЕС- Европейски комитет по защита на данните (ЕКЗД), обединява всички надзорни органи в ЕИП, както и Европейския надзорен орган по защита на данните. ЕКЗД допринася за последователното прилагане на ОРЗД чрез:
предоставяне на общи насоки;
насърчаване на сътрудничеството и обмена на информация между надзорните органи на ЕИП;
осигуряване на последователност в правоприлагането от страна на надзорните органи на ЕИП;
консултиране на Европейската комисия по всеки въпрос, свързан със защитата на данните.

По-строго прилагане на Вашите права за защита на данните

Правоприлагането се осъществява от надзорните органи на ЕИП, чиито правомощията значително нараснаха с влизането в сила на ОРЗД. Те вече могат да налагат глоби до 10 или 20 милиона евро или 2 до 4 % от активите на организацията в зависимост от тежестта на нарушението.
 
Считате ли, че Вашите права за защита на данните са нарушени?
Можете да се свържете с организацията, която съхранява Вашите данни, с Вашия национален надзорен орган или да се обърнете към национален съд. Надзорните органи могат да провеждат разследвания и да налагат санкции, когато е необходимо. Данните за контакт с всички надзорни органи на ЕИП могат да бъдат намерени на уебсайта на ЕКЗД.
 
Считате ли, че Вашите данни са изгубени или откраднати?
В ОРЗД са въведени ясни процедури в случай на нарушение на сигурността на данните. Ако нарушаването на данните представлява риск, дружествата и организациите, които съхраняват Вашите данни, трябва да уведомят съответния орган за защита на данните в срок от 72 часа или без ненужно допълнително забавяне. Ако изтичането на данни представлява висок риск за Вас, тогава трябва да бъдете информирани лично.


15.04.2021 г.


Файлове за сваляне

Изтегли файла Общият регламент относно защитата на данните и вашите права. Защита на данните, основно право на физическите лица в ЕС - брошура, издадена от Европейския комитет по защита на данните


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2