Български English Français
Начало » Полезна информация » Инструмент за самооценка на малки и средни предприятия за оценка на съответствието им с Общия регламент относно защитата на данните

Инструмент за самооценка на малки и средни предприятия за оценка на съответствието им с Общия регламент относно защитата на данните

Лого на проект SMEDATA Инструментът за самооценка на малки и средни предприятия за съответствието им с Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД) е разработен по проект SMEDATA – „Осигуряване на най-висока степен на защита на неприкосновеността на личния живот и личните данни чрез иновативни инструменти за малки и средни предприятия и граждани“.
Това средство дава възможност на представителите на малките и средни предприятия до оценят своята готовност, както и съответствието на процесите си по обработване на лични данни с разпоредбите на Общия регламент относно защитата на данните.
Модулът за самооценка е разделен на две основни части:
- Въвеждащ – съдържа 7 основни въпроси относно материалния обхват на ОРЗД, определението за лични данни, категориите лични данни, операциите за обработване на лични данни, основанията за обработване, правата на физическите лица.
- Основен – съдържа 7 въпроса, чиито отговори насочват потребителите към по-конкретни задачи, които администраторите и обработващите имат във връзка с изпълнението на задълженията си по ОРЗД.
Информацията в инструмента за самооценка е достъпна на български и английски език.
 

Към инструмента за самооценка

Към Инструмента за самооценка

   
Проект „SMEDATA: Осигуряване на най-висока степен на защита на неприкосновеността на личния живот и личните данни чрез иновативни инструменти за малки и средни предприятия и граждани” е финансиран по програма „Права, равенство и гражданство” на Европейския съюз с номер на договор 814763 – SMEDATA – REC-AG-2017/REC-RDAT-TRAI-AG-2017.

Лого на Програма „Права, равенство и гражданство” 2014-2020

 

25.01.2021 г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2