Български English Français
Начало » Шенгенско пространство » Решение (ЕС) 2018/934 относно привеждането в действие на оставащите разпоредби от достиженията на правото от Шенген, свързани с Шенгенската информационна система, в Република България и в Румъния

Решение (ЕС) 2018/934 относно привеждането в действие на оставащите разпоредби от достиженията на правото от Шенген, свързани с Шенгенската информационна система, в Република България и в Румъния

 Файлове за сваляне

Изтегли файла Решение (ЕС) 2018/934


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings