Български English Français
Начало » Насоки » Насоки относно оценката на въздействието върху защитата на данни и определяне дали съществува вероятност обработването „да породи висок риск”

Насоки относно оценката на въздействието върху защитата на данни и определяне дали съществува вероятност обработването „да породи висок риск”

 

 
Приети на 4 април 201г.
Последно преработени и приети на 4 октомври 2017 г.
 
 

 


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2