Начало » Проект на Правилник за дейността на Комисията за защита на личните данни и нейната администрация

Проект на Правилник за дейността на Комисията за защита на личните данни и нейната администрация

 

 
 

Дата на публикуване: 17.06.2019 г.
Дата на приключване на общественото обсъждане: 17.07.2019 г.

 


Файлове за сваляне

Проект на Правилник за дейността на Комисията за защита на личните данни и нейната администрация
Мотиви към проекта на Правилник за дейността на Комисията за защита на личните данни и на нейната администрация


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings