Български English Français
Начало » Насоки » Указания за запазване на неприкосновеността на личния живот в медиите

Указания за запазване на неприкосновеността на личния живот в медиите

 

(Одобрени съвместно през юни 2018 г. от Ръководния комитет по медиите и информационното общество (CDMSI) и Комитета по Конвенция 108 (Конвенция на Съвета на Европа за защита на личните данни)
 

Файлове за сваляне

Изтегли файла Указания за запазване на неприкосновеността на личния живот в медиите


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2