Български English Français
Начало » Насоки » Насоки на Работна група по чл. 29 по прилагането на Общия регламент относно защита на данните, приети и утвърдени от ЕКЗД

Насоки на Работна група по чл. 29 по прилагането на Общия регламент относно защита на данните, приети и утвърдени от ЕКЗД

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Насоки на Работна група по чл. 29, които не са преведени на български език:

 
 

 


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2