Български English Français
Начало » Правна рамка » Наредба № 1 от 30 януари 2013 г. за минималното ниво на технически и организационни мерки и допустимия вид защита на личните данни - отменена, считано от 25.05.2018

Наредба № 1 от 30 януари 2013 г. за минималното ниво на технически и организационни мерки и допустимия вид защита на личните данни - отменена, считано от 25.05.2018

Наредба № 1 от 30 януари 2013 г. за минималното ниво на технически и организационни мерки и допустимия вид защита на личните данни е отменена, считано от 25 май 2018 г. Наредбата за отмяна е публикувана в Държавен вестник бр. 43 от 25.05.2018 г. 
Предстои преработването й в методически указания към администраторите.
Наредбата може да бъде намерена за информация в раздел „Архив” – ТУК.
 


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2