Начало » Институцията » Проекти по програма „Права, равенство и гражданство”

Проекти по програма „Права, равенство и гражданство”

 В процес на изпълнение: 

SMEDATA: Осигуряване на най-висока степен на защита на неприкосновеността на личния живот и личните данни чрез иновативни инструменти за малки и средни предприятия и граждани (уеб сайт)

   
T4DATA: Training Data Protection Authorities and Data Protection Officers (брошура)
 

 


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings