Начало » Насоки от Работна група по чл. 29 с оглед на началото на прилагането на Общия регламент относно защита на данните

Насоки от Работна група по чл. 29 с оглед на началото на прилагането на Общия регламент относно защита на данните

 
 
 
 
 
 
 Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2