Начало » Директива за защита на личните данни в полицейската и наказателната дейност

Директива за защита на личните данни в полицейската и наказателната дейност

Директива (ЕС) 2016/680 е обнародвана в Официален вестник на Европейския съюз от 04.05.2016 г.
Държавите-членки трябва да транспонират Директивата в националните си законодателства до 6 май 2018 г.

Файлове за сваляне

Директива за защита на личните данни в полицейската и наказателната дейност


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings