Български English Français
Начало » Институцията » Mисия и визия

Mисия и визия

 
Мисията е гарантиране на основното право на гражданите за защита на правата на физическите лица при обработване на личните им данни.
 
Визия – КЗЛД се стреми да изгражда и развива обществена среда, в която неприкосновеността на личността и личното пространство на гражданите се гарантира чрез система от мерки за превенция, отчетност и контрол срещу неправомерното обработване на лични данни.Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2