Български English Français
Начало » Административно обслужване » Информационни масиви и ресурси, използвани от КЗЛД

Информационни масиви и ресурси, използвани от КЗЛД

В своята работа КЗЛД ползва следните основни информационни масиви и ресурси:
· Регистър на предоставените протоколи от предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, за унищожените през предходния месец данни;
· Електронна деловодна система – информационна система за управление на документооборота на КЗЛД;
· Електронна система за провеждане и отразяване на резултатите от заседанията на КЗЛД;
· Финансово-счетоводни системи.

 


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings